Regels en Protocollen

Sporten in een prettige en veilige omgeving vinden we als vereniging van groot belang. Hier zorgen we samen met elkaar voor. Daarom hebben wij als Eerste Judoclub Kaatsheuvel duidelijke afspraken gemaakt, waar we elkaar ook op mogen aanspreken. De Judobond Nederland (JBN) biedt ondersteuning en hulp aan onze vereniging  op het gebied van pesten en seksuele  intimidatie.

Ten aanzien van pesten en seksuele intimidatie hanteert Eerste Judoclub Kaatsheuvel protocollen volgens de richtlijnen van de JBN.

De protocollen zijn hieronder te downloaden:

Pestprotocol Eerste Judoclub Kaatsheuvel

Protocol tegen seksuele intimidatie Eerste Judoclub Kaatsheuvel