Veilig sport klimaat

Veilig sport klimaat bij Eerste Judoclub Kaatsheuvel

Het is van groot belang dat judoka’s zich veilig en prettig voelen bij het beoefenen hun judosport. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. We hebben hier een aantal zaken over afgesproken en ingeregeld.

DE DOJOREGELS
De trainingen van Eerste Judo Club Kaatsheuvel worden gegeven in de dojo van de Werft. Een dojo is een plek toegewijd aan training en ontwikkeling. Dojo is een Japans woord en betekent letterlijk ‘de plek waar de weg beoefend wordt’.

In onze dojo hebben we onze Dojoregels opgesteld. Wij verwachten van onze judoka’s en ouders dat ze kennisnemen van deze regels en dat we deze met elkaar zorgvuldig naleven.

 • Judoka’s dragen altijd een schoon judopak, zorgen dat hun vinger- en teennagels geknipt zijn, en dragen lang haar in een staart of knot zonder speldjes.
 • Judoka’s kleden zich om in de kleedkamers. Judopakken worden niet buiten gedragen.
 • Op de gang van en naar de dojo toe lopen judoka’s op slippers of sokken en dus niet op blote voeten.
 • Tassen worden buiten de dojo in de kleedkamers geplaatst. Waardevolle spullen mag je mee naar binnen nemen en in de kasten plaatsen aan de zijkant van de zaal.
 • Eten en drinken in de dojo is niet toegestaan. Wel mogen judoka’s een bidon met water meenemen en in de kasten aan de rand van de zaal plaatsen.
 • Zonder toestemming mag er in de dojo niet worden gefilmd en gefotografeerd.
 • Tijdens de trainingen mogen ouders iedere training kijken in de ruimte naast de bar.

GEDRAGSCODE & VOG
Bond Nederland.Voor de bestuurders, trainers, coaches en vrijwilligers is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van het Ministerie van Justitie & Veiligheid een vereiste.

DE GEDRAGSREGELS
Eerste judo club Kaatsheuvel hanteert een aantal gedragsregels voor haar judoka’s. Deze regels gelde voor, tijdens en na trainingen, wedstrijden en op sociale media.

 • Iedereen telt mee binnen de Eerste judo club Kaatsheuvel. Ik sluit andere judoka’s niet uit.
 • Ik accepteer en respecteer andere judoka’s zoals zij zijn en beoordeel ze niet op hun uiterlijk.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over andere judoka’s.
 • Ik doe niet mee aan pesten, treiteren, uitlachen of roddelen. Als ik merk dat anderen gepest of buitengesloten worden, dan vertel ik dat mijn trainer/coach. (Dat is geen klikken)
 • Ik doe geen andere judoka’s opzettelijk pijn. Ik gebruik geen geweld en bedreig andere judoka’s niet.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak andere judoka’s niet tegen hun wil aan. Ik houd rekening met de grenzen die andere judoka’s aangeven.
 • Ik geef andere judoka’s geen ongewenste seksueel getinte aandacht (zoals ongepaste opmerkingen maken en vragen stellen).
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
 • Ik help andere judoka’s om zich aan deze regels te houden, en spreek iemand die zich niet aan de regels houdt hierop aan.
 • Ik draag altijd een schoon judopak, zorg dat mijn vinger- en teennagels geknipt zijn, en draag lang haar in een staart of knot zonder speldjes.

VERTROUWINGSCONTACTPERSOON
Zit je niet lekker in je vel, gaat iemand over jouw grenzen of vind je het lastig om met je blessure om te gaan? Word je gepest in de kleedkamer of via social media? Waar je ook mee zit, de vertrouwenscontactpersonen van Eerste judo club Kaatsheuvel bieden een luisterend oor en helpen de juiste weg te vinden naar professionele hulp als dat nodig is.

Iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kan terecht bij de vertrouwenscontactpersonen. Dat kan gaan over alles wat met veiligheid te maken heeft, in de breedste zin van het woord: dus, bijvoorbeeld niet lekker in je vel zitten, pesterijen in de kleedkamer of via sociale media, intimidatie, discriminatie of misbruik.

De VCP biedt een luisterend oor en helpt de juiste weg te vinden naar (professionele) hulp. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen: judoka’s, ouders, trainers, coaches en bestuurders. Een gesprek of melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Een VCP heeft niet altijd direct een pasklare oplossing maar weet wel wie verder advies en/of hulp kan bieden. Elke vervolgstap gebeurt in overleg met de melder. De VCP zal de melding altijd bij het bestuur neerleggen – op verzoek kan dit ook anoniem.

De vertrouwenspersonen kan ingeschakeld worden bij ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, zoals:

 • Verbale agressie (schelden, schreeuwen of treiteren).
 • Fysieke agressie (slaan, opzettelijk iemand pijn doen).
 • Psychische intimidatie (dreigen, chanteren, achtervolgen, buitensluiten of pesten).
 • Seksuele intimidatie (opmerkingen maken, ongewenste aanraking, aanranding of verkrachting).
 • Misbruik van sociale media (beledigen, kwetsende foto’s of filmpjes doorsturen, buitensluiten).

De Eerste judo club Kaatsheuvel heeft twee vertouwenscontactpersonen (VCP). Zij helpen mee een veilig en vertrouwd sportklimaat te bewaken.

xx hebben allebei een training voor vertrouwens-contactpersoon in de sport gevolgd.

‍Na een melding nemen zij zo snel mogelijk contact op. Je kunt de VCP ook aanspreken in de dojo of op een toernooi.

Namen + foto + email

ONZE WEDSTRIJDREGELS
Voor een succesvol en leerzaam verloop van toernooien heeft de Eerste judo club Kaatsheuvel wedstrijdregels opgesteld. Wij verwachten dat judoka’s en ouders kennisnemen van deze regels en ze zorgvuldig naleven.

 • Bij ieder toernooi is een trainer aanwezig. Tenzij anders aangegeven is de trainer altijd uiterlijk 30 minuten voor aanvang van het toernooi aanwezig in de zaal. Bij teamtoernooien is de trainer uiterlijk 15 minuten voor de aangegeven verzameltijd aanwezig.
 • Afmelden een dag voor het toernooi moet altijd bij de trainer en de wedstrijdadministratie. Op de toernooidag kan afmelden alleen bij detrainer. Dus niet bij de andere coaches of de wedstrijdadministratie.
 • De trainer is eindverantwoordelijk voor de coaching op het toernooi. Voor inhoudelijke vragen of informatie wenden judoka´s en ouders zich dus altijd tot de trainer.
 • Judoka’s starten met het maken van een warming-up uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden. Judoka’s -15 en ouder zijn hiervoor zelfverantwoordelijk en wachten dus niet op een startsein van de coach. Indien er geen ruimte is op de mat dan maak je de warming-up in een hoek van de zaal.
 • Als je na de warming-up of tussen de wedstrijden door lang moet wachten, ben je ook verantwoordelijk om opnieuw op te warmen voor je weer de mat op moet.
 • Ouders nemen tijdens het toernooi plaats op de tribune en bevinden zich niet in de zaal zelf. Dit geldt ook voor de warming-up.
 • Tegen een beslissing van de scheidsrechter wordt uitsluitend door de trainer geageerd binnen de daarvoor geldende regels.
 • Lig je uit het toernooi dan blijf je tot het einde van jouw blok aanwezig om te leren van de wedstrijden in je eigen poule en om andere Eerste judo club Kaatsheuvel judoka’s aan te moedigen die nog in de race zitten.